kontakt

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Oceny aktualnej sytuacji ekonomiczno - finansowej z uwzględnieniem otoczenia zewnętrznego
 • Analizy sprawozdań finansowych
 • Badania prognoz dla projektów biznesowych
 • Oceny struktury majątkowo – kapitałowej i zdolności kredytowej
 • Wyceny wartości przedsiębiorstwa
 • Sporządzania dokumentacji cen transferowych
 • Optymalizacji kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa

Świadczymy usługi doradztwa
w zakresie:

 • Zarzadzania przedsiębiorstwem
 • Zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • Sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Likwidacji przedsiębiorstwa

Zapewniamy:

 • Profesjonalizm
 • Rzetelność
 • Zaangażowanie
 • Odpowiedzialność
 • Konstruktywne działanie

Współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi.