kontakt

Nadzór nad naszą działalnością prowadzi:

Katarzyna Janio
Prezes Zarządu
Centrum Ekspertyz Prawno Ekonomicznych Sp. z o. o.

Menedżer, finansista, absolwentka Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.

Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Zarządzania i Finansów, Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości i zarządzania finansowego na Uniwersytecie Łódzkim, Studia Podyplomowe w zakresie prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskała dyplom MBA przy Francuskim Instytucie Zarządzania.

Posiada poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne". Jest wpisana na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.